Sommermødet 2004.

 Sommermødet blev holdt pÃ¥ Industrihotellet i Lemvig. De mest troværdige rammer man kan tænke sig, for et møde med krønnikehistorisk indhold.
    Museumsinspektør Ellen Damgaard, Lemvig, holdt foredrag over emnet: "Livets gang i Lidenlund, -dengang i 50'erne". Og det blev en sand krønnike, tilhørerne fik oprullet. Ikke en familikrønnike, men en hel "Lidenlundsk krønnike".  At Lemvig er rammerne for tegneserien "Lidenlund" er ingen i tvivl om. De sikre kendetegn er kirkespiret, toget, Hotel Royal, Perlen, Gadespejlet m.m. Tegneserien i avisen i dag er et billede af byen, men er den sand? Det var spørgsmÃ¥let, som Ellen Damgaard afdækkede i sit foredrag og som hun fandt bevisførelse for bl. a. i en  luftfotoudstilling af billeder fra omkring 1945 og nogle Ã¥r frem. Hun havde inviteret byens borgere med erindring tilbage til den tid, om at komme til "fortælleværksteder" pÃ¥ museet. PÃ¥ den vis er megen konkret viden om tiden blevet opsamlet.
    Ofte hører man sagt om første halvdel af forrige Ã¥rhundrede, at det var en tid med mangel pÃ¥ det meste. Foredragsholderens pÃ¥stand var tværtimod "dengang var der masser af alting", initiativer, arbejdspladser, børn…..  Der var initiativrige borgere, som tog sig pÃ¥ at udvikle erhvervsliv, kulturliv, boligforhold, havnefaciliteter, slagteri, samlestald m.m. Eks. er bogtrykker Gadgaard Nielsen, hotelejer Jørgensen, skibsmægler Niels Lehmann Jensen.
    "Vestjyden" var byens flagskib. Andelsvaskeriet havde 80 ansatte kvinder og uniformeret chauffør.
    Telefoncentralen var et eftertragtet arbejdssted med uniform og god løn. Der var teglværk og garveri. Der var kullempning pÃ¥ havnen, først pr. trillebør, senere med en aflagt kran fra kystsikringsvæsnet. I 1959 fik den store manufakturforretning Toft Nielsen og Matthesen neonlys pÃ¥ facaden. Nu blev Lidenlund en rigtig by. Samme Ã¥r blev "Damernes Magasin" bygget  -  efter arkitekttegninger fra  USA.
    Jo, billedet fra Lemvig,s krønnike "Livets gang i Lidenlund" er ikke helt galt, kunne Ellen Damgaard konkludere. Men det er set i et venligt ironisk bakspejl. Fakta er, at  nutiden begyndte "dengang i 50'erne, da der var nok af alting".
    Industrihotellets gode kaffebord blev nydt af 120 fremmødte. Dagen sluttede med et besøg pÃ¥ Lemvig Museum, der har en fin udstilling om Lidenlundtegneserien.