Sommermøde 2. juni 2012

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har afholdt sit årlige sommermøde, denne gang i Kaj Munks præstegaard i Vedersø. Der var god opbakning til mødet – omkring 120 personer var mødt op – så mødesalen var fyldt helt op.


Folk begynder at ankomme


Formanden Anne Marie Touborg byder velkommen

De blev budt velkommen af formanden Anne Marie Touborg, som derefter overlod ordet til Per Lunde Lauridsen fra Ringkøbing-Skjern Museum.

Per Lunde Lauridsen startede med at beklage, at forsamlingen måtte nøjes med ham, da hans kone var sygemeldt, og Lisbeth ville have kunnet give en meget bedre indføring i Kaj Munk og stedets historie. Det gik han dog straks i gang med at modbevise med et særdeles levende foredrag omkring Kaj Munk. Han pegede på de mange forskellige indgangsvinkler til Kaj Munk, og pointerede at Kaj Munk jo både var familemennesket, jægeren, dramatikeren, samfundsrevseren og sognepræsten, og at de ikke kunne adskilles, som mange havde gjort i deres opfattelse af ham.


Der var ikke plads til alle i foredragssalen, men alle kunne både se og høre.


Er der spørgsmål til foredragsholderen?


Jens Olufsen orienterede om aftenturen til Houvig

Selve rundvisningen og eftermiddagskaffen måtte opdeles i hold, og her blev igen guidet med stor indlevelse og mange gode fortællinger omkring både stedet og digterpræsten.


Første hold drak kaffe, medens det andet hold fik rundvisning
SÃ¥ er rundvisningen begyndt


Udsigten fra haven ud over søen


Kaj Munk fik gravet en lille kanal fra søen til haven, så han kunne lægge sin båd her


Per Lunde fortæller om Kaj Munk og hans forhold til naturen


og der lyttes opmærksomt


Kaj Munks studerkammer på loftet

Da alle igen var samlet gik turen videre til Vedersø Kirke, hvor Knud Tarpgaard gav et forrygende indlæg omkring kirken, sognet og præsten. Her fik vi også et indblik i Kaj Munks meget humoristiske tilgang til mange ting – ikke så mærkeligt at han gjorde et dybt indtryk på sine sognebørn.


Knud Tarpgaard gør klar til at fortælle om kirken og Kaj Munk
Mindetavle for Kaj Munk
Alterbilledet i Vedersø Kirke


Detalje fra alterbilledet, nemlig Judas's manglende højre hånd


Knud Tarpgaard havde tilhørerne i sin hule hånd


Hvem skal det forestille?

Anne Marie Touborg afsluttede dagen, og var sikker på, at alle havde fået noget med hjem, og at mange ville komme igen for at få endnu mere at vide om Kaj Munk.