Sommermøde 2010

Sommermødet 20. juni 2010 var henlagt til Tangsø-Centret i Bækmarksbro. Her var små 60 medlemmer var mødt op. Formanden Anne Marie Touborg indledte med at udtale mindeord om Freddy Boysen, der var medlem af styrelsen fra 1998, fra 2003 medlem af redaktionsudvalget og fra 2008 også næstformand. Han døde 31.5.2010 og vil blive stærkt savnet på grund af sit enorme kendskab til lokalhistorien, sin formidlingsevne og for sin måde at være på med humor og professionalisme.

Herefter fortalte provst Knud Erik Nissen om Bøvling Kirke og herregården Rysensteen. Med baggrund i talrige studier i arkivalier, udgivne bøger, årbøger og andre kilder har han prøvet at skabe et billede af forholdet mellem Ribe bispestol og kirken, mellem kronen og kirken og mellem Rysensteen og kirken til afslutningen af den Rysensteenske æra. 100 års historie, slægtshistorie såvel som kirkehistorie. En spændende person i denne historie var Henrik Ruse, hvis store lyst var krigshåndværket, især den tekniske side, og arbejdet med militære anlæg i 1600-tallet i Danmark og udland. Henrik Ruse blev den første private ejer af ”Bøvling” og ændrede navnet til Rysensteen og blev stamfader til slægten Juel-Rysensteen. (Knud Erik Nissen har skrevet artikel herom i Hardsyssels Årbog 2009, 5-32). Efter kaffen fulgte de fleste deltager med til Bøvling Kirke, hvor Knud Erik Nissen fortalte om den smukke kirke med løgkuppel og dens altertavle og øvrige inventar. Dagen sluttede med besøg på Rysensteens gårdsplads og i parken i dejligt solskin.


Så er de første mødedeltagere ved at tage plads!


Formanden Anne Marie Touborg udtaler mindeord over Freddy Boysen, medlem af styrelsen siden 1997.


Foredragsholderen provst Knud Erik Nissen fortæller Rysensteens historie og tilknytning til Bøvling Kirke


Bøvling Kirke


Mindesten over slægten Juul-Rysensteen


Rysensteen set fra bunden af haven


Tilkørselsvejen og porten


Bøvling Kirke set fra tilkørselsvejen til Rysensteen.