Lokalarkivene i Region Midt-Vest

er pr. 2. juli 2013 blevet nedlagt.

Listen over de lokalarkiver, som findes i det gamle Ringkøbing Amt, bliver videreført her på hjemmesiden af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.
Ligeledes den registratur, som indeholder de foreninger, hvis protokoller mv. er indleveret til lokalarkiverne.

Søg i arkivoversigten

Søg i foreningsregistraturen