Årsmøde 2003

Søndag den 16. marts afholdt Historisk Samfund for Ringkøbing Amt sit årsmøde på Søndbjerg Ungdomsskole med foredrag, kaffebord og efterfølgende generalforsamling.

Styrelsen for Ringkøbing Amt havde til dette årsmøde, i samarbejde med Folkeuniversitet, inviteret to garvede foredragsholdere. Det var museumsinspektørerne Lis Helles Olesen fra Holstebro Museum og Palle Eriksen fra Ringkøbing Museum.
Lis Helles Olesen og Palle Eriksen kaldte deres foredrag "Fortiden set fra himlen". Det er også titlen på en bog de sammen har skrevet, og som udkom i efteråret 2002, og som handler om luftfotoarkæologi.
De to foredragsholdere havde delt opgaven imellem sig. Lis Olesen førte ordet og Palle Eriksen passede lysbilledteknikken og kom med supplerende kommentarer til foredraget.

De to foredragsholdere startede deres foredrag med at vise et kort over den egn vi rent fysisk befandt i, nemlig på Thyholm. På kortet havde Lis Olesen og Palle Eriksen indtegnet fortidens gravhøje på Thyholm. Der er 200 kendte gravhøje i kommunen. Kun 27 af disse er stadig bevarede og fredet. De øvrige 173 er blevet overpløjet og ligger i dag som små uanseelige grusbunker rundt på markerne.

Forsamlingen fik en god og oplysende indføring i emnet luftfotoarkæologi. Luftfotoarkæologien er en nyere, dvs. efter 1945, anerkendt metode til at fravriste kulturlandskabet sine historiske hemmeligheder. Der blev talt om skygge- afgrøde og reliefspor i det danske kulturlandskab. Stolpehuller fik 2-3000 år efter at de var gravet en ny og afgørende betydning for luftfotoarkæologien.

Luftfotoarkæologi er meget spændende. Alene i Ringkøbing Amt er der mere end 70 kendte og beskrevne lokaliteter. Der blev vist billeder overvejende af forhistoriske anlæg, som er helt udjævnede, men hvor man kan se helt tydelige spor i kornmarkerne.
Foredraget viste eksempler fra Ringkøbing Amt. Lokaliteterne er meget forskellige. Foredragsholderne uddybede enkelte udvalgte sjældne fund fra sten- og jernalder bopladser, gravhøje, oldtids agre og vejanlæg. Der blev vist og omtalt forsvarsværker fra jernalderen, bebyggelser fra vikingetiden, gamle for længst glemte gårde og voldsteder til tankfælder ved Holstebro anlagt af tyskerne under 2. Verdens Krig.

De to foredragsholdere Lis Helles Olesen og Palle Eriksen er begge dygtige og folkelige formidlere af det historiske stof. Publikum fik en god og givende oplevelse denne søndag eftermiddag på Søndbjerg Ungdomsskole.

Referent: Niels Ole Frederiksen, Sdr. Felding Højskole