Oversigt over møder fra foreningens start i 1906
År Art Kommune Sted Delt. Arrangement
1906 ÅrsmødeRingkøbingHistorisk Samfund for Ringkøbing Amt oprettes.
P. Storgaard Pedersen: VĂŚrdien af det arbejde, et historisk samfund kunne fĂĽ
1907 ÅrsmødeRingkøbingKonstituerende generalforsamling
1908 ÅrsmødeHolstebroFr. Holm: Værdien af historisk oplysning i almindelighed.
P. Storgaard Pedersen Tvis klostrets historie
1909 ÅrsmødeBøvlingbjergP. Severinsen: De vestjyske kirkers historie.
P. Storgaard:  SlÌgten Tangs historie
1909 ÅrsmødeHerningP. Storgaard Pedersen: En lærebogsstrid i Hammerum herred i Chr. VI’s regeringstid
1910 ÅrsmødeRingkøbingP. Storgaard Pedersen: Ringkøbing skoles historie 1536-1740.
Møller: En drabssag fra Vejbjerggürd i det 17. ürhundrede
1910 ÅrsmødeSkjernP. Severinsen: Skjern kirkes historie (Skjern kirke)
1911 ÅrsmødeLemvigKjølseth: Fortidens skolevæsen
1912 ÅrsmødeVembP. Storgaard Pedersen: Nr. Vosborgs historie
1913 ÅrsmødeRingkøbingLønneth: Om danske stednavne.
P. Severinsen: KlostervĂŚsenets ordning igennem middelalderen
1914 ÅrsmødeHolstebroP. Storgaard Pedersen: Helgendyrkelse og brug af hellige kilder her i Hardsyssel
1915 ÅrsmødeHerningH. P. Hansen: Fortids overtro.
P. Storgaard Pedersen: SlĂŚgten Kierkegaard
1916 ÅrsmødeHolstebroP. Storgaard Pedersen: Slægten Linde.
Chr. Dalgas: Hedeselskabets virksomhed i Ringkøbing amt
1917 ÅrsmødeRingkøbingH. P. Hansen: Om rakkerne.
P. Storgaard Pedersen: Ringkøbing fjords og klittens historie
1918 ÅrsmødeBøvlingbjergKnud Thøgersen: Bevægelsen og dens særpræg inden for bondestanden.
Jørgen Jørgensen Borup: De gamles forhold til kirken
1919 ÅrsmødeHerningH. P. Hansen: Jydepotteindustrien.
P. Storgaard Pedersen: Støbning af kirkeklokker isÌr i Hammerum herred
1920 ÅrsmødeLemvigKnud Thøgersen: Jysk bondekultur i ældre tid.
Jørgen Jørgensen Borup: Taterne
1921 ÅrsmødeHolstebroJ. Aldal: Om de ældre landsbyformer.
P. Storgaard Pedersen: Jysk historieskrivning
1922 ÅrsmødeRingkøbingH. P. Hansen: Renlighedsforhold i ældre tid.
P. Storgaard Pedersen: SkattevĂŚsenet i det 16. og 17. ĂĽrhundrede
1923 ÅrsmødeStruerJ. Aldal: Struer bys historie indtil 1865.
Gudmund SchĂźtte: Hjemligt hedenskab
1924 ÅrsmødeSkjernH. P. Hansen: Vore folkeminder.
P. Storgaard Pedersen: LundenĂŚs lens historie
1925 ÅrsmødeHerningJohan C. Sulkjær: Ældre skolevæsen på Herning-egnen.
P. Storgaard Pedersen: Herning-egnens stednavne
1926 ÅrsmødeLemvigKnud Thøgersen: Det stedfæstede minde.
P. Storgaard Pedersen: TrÌk af Bøvling lens historie
1927 ÅrsmødeHolstebroGudmund Schütte: Ejendommeligheder ved befolkningen og bebyggelsen i Hardsyssel.
J. Aldal: Kejserkrigen og dens følger i Hardsyssel.
1928 ÅrsmødeStabySøren Alkjærsig: Vestjysk bondeliv i ældre tid.
P. Storgaard Pedersen: Staby kirke (Staby kirke).
1929 ÅrsmødeRingkøbingH. P. Hansen: Husflid i ældre tid.
P. Storgaard Pedersen: BrĂŚndevinsbrĂŚndingens historie
1930 ÅrsmødeHerningH. P. Hansen: Herningsholm og godsets historie.
P. Storgaard Pedersen: Gjellerup kirke (Gjellerup kirke)
1931 ÅrsmødeVembA. Karberg: Sygehusets udvikling i amtet.
P. Severinsen: Folkeskolens første tid i amtet.
1932 ÅrsmødeLemvigSvend Aakjær: Hardsyssels ældste bebyggelse.
J. Aldal: Bøvling lens historie.
1932SommermødeBorbjerg og RydhaveStephan Christensen: Borbjerg kirke (Borbjerg kirke).
H. P. Hansen: Rydhave slots historie (Rydhave).
1933 ÅrsmødeSkjernSalomon J. Frifelt: De jyske veje sønderud.
J. Aldal: LundenĂŚs len.
1933SommermødeGudumChr. Axel Jensen: Gudum kirke og nonnekloster
1934 ÅrsmødeRingkøbingRingkøbing museum (Klokker). Ringkøbing kirke (Erlang).
Holstein Rathlau: Hedeby og Danevirke.
1934SommermødeBrejninggürdBrejninggürdM. Mackeprang: Brejninggürd og dens ejere.
Brejning kirke
1935 ÅrsmødeStruerStruer Museum (Johannes Buchholtz og Andersen).
P. Stautrup: Hardbo-mĂĽlet
1935SommermødeVemb Vemb og Nr. VosborgA.Tang Barfod: Nr. Vosborg og dens ejere gennem 600 ür.
August F. Schmidt: Helligkilder i Ringkøbing amt  (SkÌrum kilde).
1936 ÅrsmødeHerningHerning Museum ( H. P. Hansen).
Gudmund Hatt: Dansk landbrug i oldtiden og oldtidens bopladser.
1936SommermødeStauningHalby og StauningChr. Søgaard: Skildring af egnen og KlÌgbanken (Halby).
Børsting: PrÌsten Lars Graversen Brøllund (Stauning).
Stauning kirke (L. Schßtzsach og Chr. Søgaard).
Chr. Rahbeck: Storkøbmanden Jens Jørgens Lindvig
1937 ÅrsmødeTarmTherkel Mathiasen: Vestjyllands ældste bebyggelse.
H. P. Hansen: Gammel snak
1937SommermødeSahlSahl og Hjerl HedeTerp: Sahl kirke og det gyldne alter (Sahl kirke). Hjerl Hansen: Hjerl Hede (Hjerl Hede). H. C. Hansen: Landskabets tilblivelse
1938 ÅrsmødeBøvlingbjergRysensten (Anders Rahbek).
Jørgen Jørgensen Borup: Bøvling kirke (Bøvling kirke).
Jørgen Jørgensen Borup: Bøvling valgmenighedskirke (Valgmenighedskirken).
Gudmund SchĂźtte: Hardsysselboernes navn og folkeart.
J. Aldal: Bøvlings slots historie og om Rysens
1939 ÅrsmødeVinderupM. Mackeprang: Middelalderlige alterprydelser – gyldne altre.
A. Rasmussen: Landting gennem tiderne
1939SommermødeClasonsborgHans Lund: Historisk sans og dens opdragende betydning.
H. P. Hansen: En præst – en bonde – og en fabrikant
1940 ÅrsmødeUlfborgGudmund Hatt: Jernalderlandsbyer
1940SommermødeGjellerup og HammerumM. Mackeprang: Gjellerup kirke (Gjellerup kirke).
H. P. Hansen: Lund Marked.
1941 ÅrsmødeHolstebroP. Skautrup: Holstebroegnens folkemål.
E. Jespersen: Stadil kirkes historie (Stadil kirke).
1941SommermødeStadilV. Hermansen: Stadil kirkes historie (Stadil kirke).
Søndervang (Jeppe Jensen).
Peder Jensen: Gamle minder fra Stadil.
V. Hermansen: Dansk kirkebygning
1942 ÅrsmødeLemvigPeter Holm: ”Den gamle by”.
S. Stigaard: TrĂŚk om folk pĂĽ Lemvig-egnen i ĂŚldre tid.
1942SommermødeHjermVolstrupH. C. Hansen: Volstrups historie.
H. P. Hansen: Trange tider før og nu.
1943 ÅrsmødeRingkøbingRingkøbing museum (Dalgaard Knudsen).
Carl Lindberg Nielsen: Bystyret i gamle dage.
J. Bøgner: Ringkøbing under det 17. ürhundredes krige.
1943SommermødeVembAxel Steensberg: Fortidsliv i en gammel gürd (Nr. Hedegaard).
Gunnar Sandfeld: Chr. Berg .
1944 ÅrsmødeHerningPoul Nørlund: Nordisk vikingeliv.
1945IngenIntet sommermøde i 1944 og ingen møder i 1945-
1946 ÅrsmødeSkjernRoar Skovmand: Danevirke og Hedeby.
H. P. Hansen: Primitiv husflid.
1946SommermødeHjermHjem og AusumgürdJ. Søndergaard Jacobsen: Hjerm kirke (Hjerm kirke).
E. Jespersen: AusumgĂĽrds historie (AusumgĂĽrd).
Karl Rasmussen: Rige, folke og sprog.
1947 ÅrsmødeHolstebroFridlev Skrubbeltrang: Nordiske landarbejderforhold.
E. Jespersen: Lokalhistoriens sammenhĂŚng med Danmarks- og verdenshistorien.
1947SommermødeStabyJohs. Hvidtfeldt: Sønderjylland og Vestjylland.
Jens KjĂŚr: Staby Efterskole (Staby Efterskole).
(Torsminde) (Pallisbjerg) (Sdr. Nissum kirke).
1948 ÅrsmødeIkastP. Skautrup: Ikast-egnens stednavne.
D. Andersen: Ikast sogns historie og Ikast bys udvikling.
1948SommermødeSkjernLønborggürdG. Andersen: Af Lønborg-Egvads sognerüds protokoller.
H. K. Kristensen: Lønborggürds Ìldste historie.
Lønborg kirke (Bork Hansen).
1949 ÅrsmødeUlfborgM. Mackeprang: Ulfborg kirkes historie (Ulfborg kirke).
Alfred Kaae: Ulfborg sogns gamle prĂŚster og degne.
1949SommermødeBorrisN. K. Sørensen: Borris kirke (Borris kirke).
Drewsen: Borris-egnens historie.
1950 ÅrsmødeNr. NissumJ. Søndergaard Jacobsen: En degnedatter – Bertel Thorvaldsens moder.
Kr. Hald: Stednavne og bebyggelse i Ringkøbing amt
1950SommermødeHeeM. Mackeprang: Hee kirke (Hee kirke).
H. P. Hansen: Muntre historier.
1951 ÅrsmødeRingkøbingRingkøbing museum (Dalgaard Knudsen).
H. P. Hansen: Tro og overtro.
1951SommermødeSdr. BorkH. K. Kristensen: Spredte trÌk af livet i Nr. Horne Herred.
Gammeltoft Hansen, Sdr. Bork kirke (Sdr. Bork kirke).
K. Sommer Andersen: Marskens opdyrkning.
1952 ÅrsmødeHolstebroTherkel Mathiassen: Vestjyllands oldtidsbebyggelse.
H. C. Hansen: Den gamle kongevej fra Holstebro til Skive.
1952SommermødeBovbjergKnud Andersen: Lemvigegnens oldtidsminder.
N. Gadgaard Nielsen: JustitsrĂĽd Claudis indsats.
Thomas Nees: Om strandinger og redningsvĂŚsen.
Hejbøl: Harboøre kirke (Harboøre kirke).
1953 ÅrsmødeAulumH. P. Hansen: Om bindeindustrien.
Kr. Grønbæk og C. Laugesen: Lokalhistorie fra Aulum – herregården Lergrav – banens anlæg gennem Aulum.
1953SommermødeBrejninggürdBrejninggürdGßnther Nielsen: Brejninggürd og dens overgang til efterskole.
E. Westerby: JĂŚttestue pĂĽ Mads BĂŚkgaards mark. ArkĂŚologisk foredrag.
1954 ÅrsmødeHerningHerning museum  (H. P. Hansen).
Helge Søgaard: Tider, mennesker og ure.
1954SommermødeDejbjergHans Pedersen: Dejbjerg kirke (Dejbjerg kirke).
Salomon J. Frifelt: Dejbjergegnen fortĂŚller historie.
1955 ÅrsmødeStruerJørgen Paulsen: Historie og billedkunst.
Gunnar Sandfeld: Sundhedsforhold og hygiejne i Struer i slutningen af forrige ĂĽrhundrede.
1955SommermødeTvisP. Skautrup: KulturtrÌk fra Valdemarstiden.
E. Jespersen: Hvorledes lĂŚrer man den gamle gĂĽrd at kende (Krogsdal).
Kr. Østergaard: Den moderne gürd (Krogsdal).
1956 ÅrsmødeEjsingAlfred Kaae: Hvad de gamle tingbøger kan fortælle.
Niels Bundgaard: Ejsing kirke (Ejsing kirke).
1956SommermødeRingkøbingA. Karberg: Festtale i anledning af 50 ürs jubilÌet.
Johan Hvidtfeldt: Jysk bondeliv i 1700-tallet.
1957 ÅrsmødeSkjernC. J. Becker: Aktuelle spørgsmål i Vestjyllands yngre stenalder.
1957SommermødeBøvlingbjergAlfred Kaae: Bøvling slot (Rysensten).
Sognekirken og Valgmenighedskirken (Sevelsted og Lumholt Hansen).
1958 ÅrsmødeHerningE. Bjørnbak: St. St. Blicher.
Kr. Møller: Kan det danske folk bevare sin egenart som led i et større folkesamfund.
1958SommermødeRydeRydhaveSvend AakjÌr: Leonora Christinas skyld. Et aktorat.
Poul Wemmelund orienterede som indledning til smü historiske optrin, opført af skolens elever over episoder i slottets historie.
1959 ÅrsmødeLemvigGjelstrup: Om Lemvig (på grundlag af Søndergaard Jacobsens manuskript).
Holger Rasmussen: Om fiskeri i Vestlimfjorden for 200 ĂĽr siden.
1959SommermødeTarmTarm og LundenÌsSalomon J. Frifelt: Land og folk her vesterude.
Alfred Kaae: LundenĂŚs slot.
1960 ÅrsmødeVidebækH. Jonassen: Vestjylland er anderledes.
E. Jespersen: VidebĂŚk midt i heden.
1960SommermødeHaderupH. P. Hansen: Würstand (syner og varsler).
Villads Christensen: En tragisk præsteskæbne i det 17. århundrede – Jørgen Lauridsen Friis og fru Christence til Stubberkloster.
J. Søndergaard Jacobsen: Haderup kirke (Haderup kirke).
Gindeskov krat (Teglborg).
1961 ÅrsmødeVembHalkjær Kristensen: Museernes bidrag til lokalhistorien.
Erik Westerby: ArkĂŚologiens bidrag til lokalhistorien.
V. Nedergaard Pedersen: Bibliotekernes bidrag til lokalhistorien.
1961SommermødeGudumJ. Søndergaard Jacobsen: Degnekür og skolehold i 1700 tallet.
H. Olsen: TrĂŚk af Gudum sogns historie.
1962 ÅrsmødeHolstebroBent T. Holm: Om arbejdet med  oprettelsen af Holstebro byhistoriske arkiv.
N. C. Skouvig: Hardsyssel i Danmarkshistorien.
1962SommermødeLemHøjmark og LemSkovsborg: Lem kirke (Lem kirke).
Alfred Kaae: Sort magi i Lem sogn i 1600-tallet.
1963 ÅrsmødeHerningMuseet (L. C. Christensen) .
Holger Friis: Lysbilledforedrag.
1963SommermødeTvisLaurits Vestergaard: TrÌk af Tvis sogns historie.
Esbern Jespersen: Om Tvis kloster.
Tvis kirke (V. H. Andersen).
1964 ÅrsmødeSkjernHans Stiesdal: Flyvemaskinen i historiens og arkæologiens tjeneste.
J. Søndergaard Jacobsen: Kristelige bevÌgelser pü Skjern-egnen.
1964SommermødeClasonsborgH. K. Kristensen: Stavnsbünd i Vestjylland.
Knud Lauesen: Clasonborgs historie.
Skarrildhus ( Sv. Starck).
1965 ÅrsmødeStruerJohan Hvidtfeldt: Christian X.
Gunnar Sandfeld: Strejftog gennem den gamle provinspresse.
1965SommermødeTrans og FjaltringTrans og FjaltringTrans kirke (K. Krog).
K. Krog: Udgravninger i Trans kirke.
Chr. Christensen: Vor tids forhold til historien.
1966 ÅrsmødeRindumOlfert Voss: Nyere undersøgelser over jernudvinding i Jylland.
J. Dalgaard-Knudsen: Rindum.
1966SommermødeSevelSevel, StubbergürdP. K. Hofmansen: Klosteret og herregürden Stubber.
Sevel kirke (P. K. Hofmansen).
1967ÅrsmødeVidebækH. V. Gregersen: Den sønderjyske præst Niels Helvads liv og virke.
Chr. Winther: TrĂŚk af VidebĂŚk og omegns historie.
1967SommermødeVestervigC. L. VebÌk: Jernalderlandsbyen ved Vestervig (Jernalderlandsbyen).
Vestervig kirke (H. A. Riis-Olesen).
1968ÅrsmødeLemvigCarl Aaberg: Nogle erindringer om Thøger Larsen.
Johs. Lumholt: Nogle breve til maleren Kr. Bjerre.
1968SommermødeLyneLyne kirke (Knud J. Krogh).
Knud J. Krogh: IgangvĂŚrende fredningsarbejder (historie mindesmĂŚrker) i amtet.
1969ÅrsmødeHerningAngli Skjortefabrik: Carl-Henning Pedersens keramikarbejder.
Eli Jepsen: Fra bindestue til tekstilfabrik.
Tekstilmuseet (Herning museum).
1969SommermødeTim Ove Steen Rasmussen: Danmarks administrative inddeling gennem tiderne.
Hjemstavnsudstilling (E. Chistensen).
TimgĂĽrd (Aksel Svensgaard). Tim kirke (Carl Christensen).
1970 ÅrsmødeHolstebroP. Skautrup: Kulturhistorie og dialekt.
1970SommermødeVinderupVinderup, Hjerl HedeKaj Gottlob: Om grim og smuk bebyggelse i det vestjyske landskab.
Hjerl Hede (M. Wittusen)
1971 ÅrsmødeSkjernHans H. Worsøe: Slægtsforskningens mål og midler.
1971SommermødeKongenshusOle Højrup: Om hedens udnyttelse.
Mindeparken (N. Basse).
1972 ÅrsmødeHvide SandeFolmer Hofdahl: Vandbygningsvæsenet og den jyske vestkyst.
1972SommermødeTambohus Finn H. Lauridsen: Handelsforhold i Thy i det 19. ürhundrede.
Hvidbjerg kirke (G. N. Mundbjerg).
1973 ÅrsmødeRingkøbingRingkøbingPeter Svendsen: Den praktiserende læge før, nu og i fremtiden.
1973SommermødeVejrumMogens Walther: Et amt – men dog så forskelligt af udseende og oprindelse – Hvorfor?.
1974 ÅrsmødeIkastO. Vestergaard Poulsen: Ikast by og sogn.
1974SommermødeThyborønFolmer Hofdahl: Thyborøn – i går – i dag – i morgen. Redningsbåden i Flyvholm (A. V. Langer).
1975 ÅrsmødeAulumBenny Boysen: Vandmøller i Ringkøbing amt.
1975SommermødeBrande T. Bundgaard Lassen: Brande før og nu.
Brande Museum (Thomas Clemen Thomsen).
Brande kirke (T. Bundgaard Lassen).
1976 ÅrsmødeHerningAxel Steensberg: Herningsholm – Jyllands stærkeste fæstning i slutningen af 1500 tallet.
1976SommermødeBrejninggürdBrejninggürd, ØlstrupA. Gynther Nielsen: Brejninggürd.
Torben Skov: Stendysserne ved Ølstrup.
Ølstrup kirke (Niels Jørgen Jensen).
1977 ÅrsmødeUlfborgKirsten Bendixen: Staby-skatten – med udblik til andre skattesamfund fra amtet.
1977SommermødeTipperneKim Clausen: Tipperhalvøens historie.
Poul Hald Mortensen: Reservatet Tipperne.
1978Årsmøde LemvigA. V. Langer: Redningsvæsenets opståen og udvikling.
Lemvig Museum.
1978SommermødeØrnhøj, TihøjeErik Andersen: Danmarks kortlÌgning gennem tiderne.
Tihøje ( A. Fuglsbjerg).
1979Årsmøde  HolstebroTorben Skov: Sommerens udgravning af Tvis kloster.
Olaf Olsen: Tvis kloster set i sammenhÌng med andre cistercienserklostre i Danmark og det øvrige Europa.
1979SommermødeSdr. FeldingGunnar Jespersen: Clasonsborg og andre klÌdefabrikker pü den tid.
Borris hede (J. Frydenlund).
1980ÅrsmødeRingkøbingHotel Fjordgården200Ejvind Draiby: En rejse med Ole Rømers milevogn.
Ejvind Draiby: Bevaring af vore arkitektoniske kulturvĂŚrdier.
1980SommermødeVinderupRydhave slots ungdomsskole400Flemming Jerk: Herregürde i Ringkøbing amt.
Aksel Najbjerg: Rydhave slot.
Orientering + omvisning.
1981ÅrsmødeStruerGimsing Sognegård175Gunnar Sandfeld: Historieforskning - Historieskrivning - Historielæsning.
1981SommermødeHerningHerning Seminarium400Palle Lauring: Historieskrivning i dag.
Ulla Thyrring: Blicher-museet pĂĽ Herningsholm + adgang til museum.
1982ÅrsmødeRingkøbingHotel Fjordgården300Arne Vagn Nielsen: Glimt af Ringkøbing amts geologi.
1982SommermødeUlfborg-VembNr. Vosborg500Henrik Haubroe: Nr. Vosborg.
1983ÅrsmødeSkjernHotel Skjern150Kim Clausen: Vestjyske stationsbyer – med specielt henblik på Skjerns udvikling fra stationsby til  Danmarks yngste købstad.
1983SommermødeHolmslandHvide Sande Hallen300Holger Villadsen: Det første Hvide Sande (1908-1915).
A. Bach: Abelines gürd + besøg.
Jens Aaarup Jensen: Strandgürden + besøg.
1984ÅrsmødeBrandeBrande Bibliotek100C. L. Vebæk: De senere års vigtigste danefæ-fund.
1984SommermødeThyholmSøndbjerg Ungdomsskole325Esben Graugaard: Thyholm og Jegindø i de sidste 100 ür.
Jens Hargaard: Jens Søes ”Tak for æ bro”  (på dialekt).
Jens Glob Samvirkets amatører: Et sognerüdsmøde for 100 ür siden.
G.N..Mundbjerg: Helligkilden ved HelligkildegĂĽrd og kirkerne i Hvidbjerg, Lyn
1985ÅrsmødeIkastHotel Medi175Aage Trommer: Danmarks besættelse 1940.
1985SommermødeUlfborg-VembStaby Efterskole350Kaare Ulrich Jessen: Den vestjyske skoleordning og Staby vinterlÌrerseminarium.
Gudrun Aspel: SkÌrum Mølle.
Lene Hansen: Orientering om Atlantvolden + besøg.
1986ÅrsmødeLemvigNr. Nissum Høj- og Efterskole250Ellen Damgaard om kulturhistorie på¨Lemvigegnen.
Gert Alsted: Om mulighederne for bevaring af kulturlandskabets vĂŚrdier.
1986SommermødeAulum-Haderup Aulum Hotel 160Sigurd KvÌrndrup: Folkevisen som middelalderlig og moderne kunstform.
Anelise og Thorkild Knudsen om arbejdet i Folkemusikmuset i Hogager.
Sang, musik og dans ved musikere fra Folkemusikhuset.
1987ÅrsmødeVidebækBregninggård Efterskole350Richard Andersen:  Danmark i 1930’erne.
A. Gynther Nielsen om Brejninggürd + besøg.
1987SommermødeThyborøn-HarboøreHarboøre-hallen200Jesper Knudsen: Vestkystens malere.
Besøg pü Jens Søndergaard Museet i Bovbjerg og Lemvig Museum.
1988ÅrsmødeTrehøjeØrnhøj Hotel250Bent Jørgensen: Stednavne med specielt henblik på Ringkøbing amt.
1988SommermødeSkjernBorris Landsbrugsskole125Søren Toftgaard Poulsen: Stavnsbündet set fra en vestjysk vinkel.
Poul Agergaard om landbruget i vor tid.
1989ÅrsmødeHolstebroNørrelandsskolen200Olaf Olsen: Det nye Nationalmuseet.
1989SommermødeÅskovKibæk skole150Thomas Bloch Ravn: Købstadshåndværk og landhåndværk.
Leif Nielsen om Skarrild hus + besøg.
1990ÅrsmødeStruerGimsing sognegård150Finn H. Lauridsen: Byttehandel på Thyholm – om en landkøbmand fra Odby i begyndelsen af 1600-tallet.
1990SommermødeEgvadLyhne forsamlingshus120Esben Graugaard: Studehandel efter 1788 i Ringkøbing amt.
Hans Bach om Tipperne og VÌrnengene + besøg Fahl kro.
1991ÅrsmødeHerning Herning Seminarium 300Palle Lauring: Breve og erindringer før og nu.
1991SommermødeVinderupSevel forsamlingsgürd160Gudrun Gormsen: Mennesket og heden.
Jens P. Mølgaard om Sahl kirke.
Gudrun Gormsen: Hjerl Hedes Frilandsmuseum + besøg.
1992ÅrsmødeBrande”Højmark”100Verner Bruhn: Folkelige bevægelser, foreninger og uregerlige mennesker.
1992SommermødeUlfborg-VembThorsmindehallen200Palle Uhd  Jepsen: Historien om de engelske linieskibes stranding 1811.
Jens Aarup Jensen om strandingsmuseet St. Geroge + besøg.
1993ÅrsmødeIkast”Medi”200Axel Bolvig: Granit efter jysk lune – hvorfor er det kun jyder der bygger kvaderstenskirker.
1993SommermødeHolmslandHvide Sande100Per Mikkelsen: Nabo til havet – kystsikring langs Vestkysten med udflugt langs kysten ved Husby Klit.
1994ÅrsmødeAulum-HaderupHaderup sognegård110Kristian Hvidt: På vej ind i Danmarkshistorien. Det danske vejvæsen og det moderne samfund.
1994SommermødeThyholmSøndbjerg Ungdomsskole155Thomas Bloch Ravn: Gennembrud i den vestlige Limfjord. Byer og bygninger og handelspladser i fremdrift 1800-1950.
Benno Møller Hansen om ungdomsskolen.
Poul Møller om Apotekergürden + besøg.
1995ÅrsmødeLemvig”Nørre Vinkel”140Johan Peter Noack: 1864 - 1920 – 1955, perspektiver på tre episoder i den nationale historie.
1995SommermødeRingkøbing ROFI-cebtret 140Frank Weber: De vestallierede luftangreb pü mül i Danmark under 2. verdenskrig.
Rundvisning i bunkersanlægget ”Stauning Batteri” ved Gert Alsted.
1996ÅrsmødeVidebækBregninggård Efterskole200Mette Guldberg: Vestjylland og verden – vestjyske bønder og deres bierhverv.
1996SommermødeTrehøjeØrnhøj hotel200Søren Toftgaard Poulsen: Fattighusene i Sammelsted by.
Besøg pü Trehøje Museum i Ørnhøj.
1997ÅrsmødeSkjernDen danske Husflidsefterskole100Ulla Thyrring: Tekstilindustrien og bevaringen af dens gamle bygninger.
1997SommermødeHarboøreHarboørehallen60Hans Kelstrup: Den folkelige idrÌts historie.
Besøg ved Harboøres kirkegürds mindesmÌrker.
1998ÅrsmødeHolstebroBorbjerg Mølle200Elsa Steen Sørensen: Kartoffeltyskerne på Alheden.
1998SommermødeÅskovSkarrildhus200Niels Jensen: Rakkerliv i Vestjylland.
1999ÅrsmødeÅskovSolgården140Magnus Vistisen: Fra Jeppe Aakjærs verden.
1999SommermødeStruerBremdal Aktivtetscenter125Mogens Bencard: Christian den Fjerde.
2000ÅrsmødeHerningTekstilforum180Knud Sørensen: Johan Skjoldborg.
2000SommermødeVinderupRydhave Slots Ungdomsskole110Steen Espensen: Kloge folk, 1800-tallets folkelige lÌgekunst.
Besøg Sahl Kirke.
2001ÅrsmødeBrandeHotel Dalgas100Søren Toftgaard Poulsen: Dalgas og Hedeselskabets første årtier på Brande-/Herningegnen.
2001SommermødeUlfborg-VembStaby Efterskole100Kristian Hvidt: Systemskiftet 1901 – et skarpt hjørne i folkestyrets udvikling i Danmark.
Stadil kirke og det gyldne alter ved Jens Aarup Jensen.
2002ÅrsmødeIkast”Medi”130Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen.
2002SommermødeHolmsland Holmsland Klit Hotel 150Jens Hvas: Harboørefolk icentrum af Indre Missions vÌkkelse og kulturkampen omkring 1900-tallet.
Besøg pü Abelines gürd.
2003ÅrsmødeThyholmSøndbjerg Ungdomsskole100Lis Helles Olesen og Palle Eriksen: Fortiden set fra himlen.
2003SommermødeAulum-Haderup Haderup Sognegürd60Niels Ole Frederiksen: Med fuglen pü viljens vej. Med blik tilbage pü Villy Fuglsang til Stutthof.
2004ÅrsmødeRingkøbingRingkøbing Handelssskole80Knud Olsen: H. C. Andersen. Vejen til Eventyret. ”Gartneren og herskabet”.
2004SommermødeLemvigIndustrihotellet150Ellen Damgaard: Livets gang i Lidenlund – dengang i 50’erne.
Lemvig museum med udstilling om tegneserien.
2005ÅrsmødeTrehøjeØrnhøj Hotel100Jon Høeg: St. Steensen Blichers 14 dage i Jylland.
2005SommermødeVidebÌk Westergürds hotel 100Arne Øland: Horeunger og helligdage.
2006ÅrsmødeSkjernBorris Landbrugs- og NaturskoleTorben Egebjerg Hansen: Skjern Aa gennem tiderne.
2006SommermødeHarboøre Harboøre Hotel150Gert Normann Andersen: Dykkere og strandinger.
Harboøre Kirke ved Christian Flyvholm.
2007ÅrsmødeHolstebroSkærum Mølle300100 års jubilæum med reception og lokalhistoriske udstillinger.
Hans Edvard Nørregürd-Nielsen: Mursten i den danske historie
2007SommermødeÅskovSkarrildhus80Leif V.J. Nielsen: Fra Clasonsborg Klædefabrik til Skarrildhus Konferencecenter.
2008ÅrsmødeHolstebroEjsing Forsamlingshus125Esben Graugaard:  Chr. de Linde, hans mange ejendomme og et problematisk adelspatent.
Ejsing Kirke ved Birger Mortensen
2008SommermødeHerningFamiliehøjskolen SkÌrgürden40Thorkild Mads Larsen: Om familiehøjskolen.
Kristine Holm-Jensen: Spinlondrømme og splitbukser med lodden vrang.
2008AftenmødeRingkøbingRindumgürd30Mikael Schultz: Miljøcenter Ringkøbing.
Thomas Opstrup: RindumgĂĽrd, amtmĂŚnd og meget andet.
2009ÅrsmødeSkjernLønborggård150Jens Fjelde: Var min far skurk eller krigshelt?
Henning Willumsgaard: TrÌk fra Lønborggaards historie.
2009SommermødeStruerFolkets Hus40Torben Holm: Det nye Struer Museum med B&O samlingen og de nye metoder i formidlingen.
2010ÅrsmødeBrandeUhre Kro100Jan Svendsen: Det brune guld.
Uhre Kirke, Uhre Mølle og Uhre Købmandsgürd.
2010SommermødeUlfborg-VembTangsø-Centeret, BÌkmarksbro60Knud Erik Nissen: Bøvling Kirke og herregürden Rysensteen.
Bøvling Kirke fremvist af Knud Erik Nissen.
2011ÅrsmødeIkastPårup Kro50Søren Toftgaaard Poulsen: Bølling sø – et unikt stykke natur og kulturhistorie.
Bølling sø og Klosterlund Museum og Naturcenter.
2011SommermødeRingkøbingHotel Ringkøbing100Magne Lund: Englandskrigen i Ringkøbing amt.
Jesper Malers Ringkøbing pü Rinkøbing Museum ved Jens Aarup Jensen.
2011AftenmødeKarupKarup flyveplads15Mikael Svejgaard: Karup Flyveplads / Fliegerhorst Grove.
2012ÅrsmødeVembVemb Kultur og forsamlingshus90Helle Henningsen: Middelalderborge i Vestjylland.
Besøg på stedet, hvor Niels Bugges ”Nørre Vosborg” lå.
2012SommermødeRingkøbingVedersø PrÌstegürd120Per Lunde Lauridsen gav en indføring i Kaj Munk og stedets historie.
Derefter var der rundvisning og kaffe i flere hold.
Mange fortsatte derefter til Vedersø Kirke, hvor Knud Tarpgaard gav et forrygende indlÌg omkring kirken, sognet og prÌsten.
2012AftenmødeRingkøbingHouvig fÌstningen40Rundtur i Houvig fÌstningen med bl.a. Bent Antonisen, og derefter til bunkersudstillingen pü Ringkøbing Museum.
2013ÅrsmødeLemvigNr. Nissum Seminarium60Efter guidede ture rundt i seminariets mange bygninger blev seminariets historie fortaltes af 2 tidligere og en nuværende rektor.
2013SommermødeSkjernDanmarks flymuseum, Stauning50Fhv. pilot Karsten Knudsen, Danmarks Flymuseum, fortalte levende om museet, dets tilblivelse og udvikling.
Efter foredraget var der rundvisning i samlingen med meget dygtige guider.