require ($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/logind/adgangskontrol.php"); if (isset($_POST['B1'])) { header("Location: /logind/fjernbruger.php");} ?> Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

Dette er en side, hvor kun bestyrelsen har adgang

Link Bemærkning
Bogstatus Se status over foreningens bøger
Ændre bogstatus Her ændrer du bogbeholdningen, når du sælger bøger

Medlemskartotek

Her kan du, alt efter hvem du er, se eller redigere i medlemsregisteret.
I denne udgave af medlemslisten er det også er muligt at registrere kontingentbetalingen for forrige-, dette- og næste år
Nyhedsmail Laver liste over de medlemmer, der modtager nyhedsmail.
Vær opmærksom på, at mange mailsystemer har en begrænsning på, hvor mange modtagere du må sende til pr. mail og pr. time.
Typisk 250 modtagere ad gangen og pr. time.
Send derfor ad flere gange med en times mellemrum.
Indsæt billeder på forsiden Indsætter billeder med billedtekst på forsiden.
Der dannes en 'karrusel', så kun ét billede vises ad gangen.
Er ikke sat til at virke, da den måske ikke skal bruges på den nye hjemmeside
Label Lav labels til medlemsudsendelser
Funktioner til "Søg og læs i ældre årbøger".
Artikler Indtast, rediger eller slet artikler.
Stikord
Efter indtastning skal de to punkter herunder bruges.
Indtast, rediger eller slet stikord.
Påvirker ikke de stikord, der er aktive på søgesiden.
Arbejder på en tabel, der senere skal overføres til en anden tabel for at stikordene bliver aktive på søgesiden.
1. Reducer antal stikord Fjerner gengangere af stikord på stikordssiderne.
Tager stikord fra tabellen 'StikordKladde' og gemmer efter bearbejdelse stikordene i tabellen 'StikordSlut'. Endvidere bliver stikordene hentes ind i en simpel tekstfil, som kan downloades.
2. Overfør stikord til aktiv brug Overfører stikordene fra tabellen 'StikordSlut' til tabellen 'Stikord', hvorefter de er aktive på hjemmesiden.
   
Listen over LOKALARKIVER
Rediger i Lokalarkiver Rediger i fortegnelsen over lokalarkiver i det tidligere Ringkøbing Amt.
Udtræk af lokalarkiver Laver udtræk af databasen til Hardsyssels Årbog
E-mail til lokalarkiver Laver tre lister over e-mail adresser til lokalarkiver, ledere og kontaktpersoner.
Samme begrænsninger som ved 'Nyhedsmail'!
Disse lister opmærkes og kopieres til adressefeltet i e-mail!
 
Log af Luk din adgang til denne side og gå til forsiden.