Årsmøde 21. marts 2010 på Uhre Kro

Her var ca.100 medlemmer var samlet for at høre Jan Svendsen fortælle om Det brune guld=brunkul. Jan Svendsen har udgivet 2 ud af 4 planlagte værker om energiens historie i Danmark. Indtil nu har han skrevet om brunkul og tørv, efterfølgende har han planer om at skrive om olie og naturgas samt om vedvarende energi. Jan Svendsen fortalte levende om de mange ældre mennesker, han har interviewet, og om de mange steder, han har indhentet materiale. Som ikke-historiker giver han plads til mange anekdoter og gode historier. Der blev undervejs fortalt en række af disse, om Søby og dens barakker, om hÃ¥rdtarbejdende mænd med stærkt sammenhold og om deres kvinder, om ulykker og spil pÃ¥  sekseren, men der blev ogsÃ¥ trukket trÃ¥de til baggrunden for aktiviteterne: energikrisen under 2. verdenskrig, og tiden efter med Koreakrigen og Suez-krisen. Blændende formidling af historie, som de fleste deltagere selv har oplevet dele af tæt pÃ¥.

Efter kaffen benyttede mange chancen til se nærmere på den smukt restaurerede Uhre Kirke, på Uhre Købmandsgård med mulighed for at handle og på den stråtækte Uhre Mølle.


 


Nogle af de fremmødte til årsmødet


Styrelsens formand Knud Jessen havde valgt at stoppe i Historisk Samfunds ledelse.
Medlem af styrelsen Anna Marie Touborg takkede Knud Jessen for 12 års givtigt lederskab med gode faglige forudsætninger, stor personlighed og fin humoristisk sansFormand Knud Jessen og viceborgmester i Ikast-Brande kommune, Preben Christensen, der blev valgt til dirigent.


Jan Svendsen holdt et engageret foredrag om brunkulsbrydningen og de mennesker der levede i brunkulslejerne. Han havde publikum i sin hule hånd, mange huskede de personer, som han fortalte om!

 

Uhre købmandshandel var en oplevelse, netop som man husker en købmand i en mindre by for 50 år siden. Der var da også trængsel i butikken og de tilhørende lokaler!


Købmanden i samtale med en af de besøgende.


Uhre Kirke er fra 1920 og gennemgik i 1993 en gennemgribende restaurering og fornyelse.Interiør fra Uhre Kirke.
Der er valgt usædvanlige farver i udsmykningen af kirken!