Årsmøde 27. marts 2011 på Pårup Kro

Årsmødet startede med afholdelse af generalforsamling.

Ad 1: Valg af dirigent
Formand for Kultur- og fritidsudvalget i Ikast-Brande kommune Kirsten Mørup blev foreslået til dirigent og valgt.

Ad 2: Beretning
Næstformand Bent Skaarup Pedersen aflagde en kort beretning og henviste herudover til den omdelte beretning. Foreningen har haft 2 møder: Årsmødet på Uhre Kro, hvor 100 medlemmer hørte Jan Svendsen fortælle om Det brune guld:brunkul og havde mulighed for at se nærmere på den smukt restaurerede Uhre Kirke, Uhre købmandsgård og Uhre Mølle, og sommermødet, hvor omkring 60 medlemmer var mødt frem på Tangsø-Centret for at høre provst Knud Erik Nissen fortælle om Bøvling Kirke og herregården Rysensteen med efterfølgende besøge Bøvling Kirke og Rysensteens gårdsplads. Hardsyssels årbog 2010 udkom som vanligt i oktober med spændende artikler. Medlemstallet er desværre for nedadgående, så alle opfordres til at fortælle venner og bekendte om muligheden for medlemskab og evt bruge et abonnement som gave. Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Ad 3: Regnskab
Kasserer Jens Peter Andersen gennemgik det reviderede regnskab, der ikke viste store udsving i forhold til 2009. Der er stadig tilskud for kommuner og institutioner, men de er ikke sĂĄ store som tidligere. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4: Fastsættelse af kontingent
Styrelsen foreslog uændret kontingent på 160 kr. Vedtaget uden kommentarer.

Ad 5: Valg til styrelsen
PĂĄ valg: Anne Marie Touborg Jensen, Ann Bodilsen og Jens Peter Andersen. Genvalg af Anne Marie Touborg Jensen og Jens Peter Andersen.
Nyvalg af Jens Olufsen i stedet for Ann Bodilsen, der ikke ønskede genvalg.

Ad 6: Valg af revisor
Mogens Elming genvalgt, og Børge Sørensen nyvalgt i stedet for Jens Olufsen, der indtræder i styrelsen.

Ad 7: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 8: Vore næste arrangementer
Sommermødet vil blive afholdt på Hotel Ringkøbing 19.3.2011, hvor Magne Lund vil fortælle om Englandskrigen i Ringkøbing amt.

Ad 9: Eventuelt
Ingen indlæg.

 


Bølling sø – et unikt stykke natur og kulturhistorie på Jyllands højderyg.

Foredrag ved museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsen.

Godt 50 kunne efter generalforsamlingen på Pårup Kro høre museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsens meget engagerede beretning om Bølling søs tilblivelse og livet med tørvefabrikation før den nye store Bølling sø blev en realitet.
Med jernalderens køligere kystsklima voksede den oprindelige sø til med et flere meter tykt lag højmosetørv.
I 1872 blev søen udtørret. Søbunden blev til landbrugsland, og højmosen dannede baggrund for næsten hundrede års tørveproduktion.
Efter mange års diskussioner om naturgenopretning, opstod søen igen i 2005.
Med mange kort og billede ledte foredragsholderen os gennem de mange årtusinder med størst vægt på tørveværkerne, fabrikanten Emil Ernst, arbejderne og disses arbejdsforhold, men bragte os også viden om Toftlundmanden, Ellingepigen og de små ravfigurer.
En rigtig spændende eftermiddag, der sluttede med mulighed for sammen med Søren Toftgaard Poulsen at se ud over søen fra p-pladsen ved Kragelundvej.