Aftale om bugudgivelse

Aftalen mellem Lokalarkiverne i Region Midt-vest og Historisk Samfund for Ringkøbing Amt vedtaget ved Lokalarkiverne i Region Midt-vest ekstraordinære generalforsamling 2. juli 2013, hvor Lokalarkiverne i Region Midt-vest blev nedlagt, lyder således:

 1. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt modtager et beløb på omkring 50.000 kr fra Lokalarkiverne i Region Midt-vest.
 2. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt forpligter sig til inden 2-3 år fra modtagelsen af pengene at udsende en bog om fattiggårde og -huse i Hardsyssel.
  Denne tidsfrist vil dog afhænge af, hvor hurtigt redaktionen modtager manuskripterne fra arkiverne.
 3. Det er ligeledes en forudsætning:
  - at de enkelte arkiver leverer et skriftligt manuskript (Word-format), der omhandler de fattiggårde eller -huse, som de har i deres område og som de ønsker omtalt i bogen.
  - at dette materiale er af en sådan kvalitet, at det egner sig til offentliggørelse.
    Ligeledes skal artiklerne være ledsaget af billedmateriale.
  - Billedmaterialet skal enten tilsendes i fysisk form eller i indskannet form med en opløsning, som kan anvendes til bogtryk (normalt min. 300 dpi).
 4. Redaktionen kan ikke påtage sig at skrive artikler på grundlag af ’rå’ data fra et arkiv, men vil være behjælpelig med finpudsning af manuskriptet og korrekturlæsning.

Historisk Samfund for Ringkøbing Amts redaktion vil være behjælpelig ved at udarbejde en vejledning til forfatterne, så artiklerne fremtræder rimelig ensartede.
Ligeledes vil redaktionen forestå trykning af bogen.