Aftenmøde med besøg ved Houvig-bunkerne og på Ringkøbing Museum 5. september 2012
(Se billederne efter referatet)

Godt 40 af foreningens medlemmer var mødt frem til aftenturen, der startede ved Houvig fæstningen.

Bent Baagøe Anthonisen var før mødet sygdomsramt, og havde garderet sig med Steen Espensen som rundviser. På dagen var han dog frisk til rundvisningen, men på grund af det forholdsvis store fremmøde kunne man så dele gruppen i 2.

Vi startede med et oplæg af Bent Anthonisen, hvor vi så samtidig havde den imponerende udsigt fra terassen ved hans sommerhus, som ligger inde i fæstningsområdet.

Derefter var vi rundt ved de mest interessante bunkers, ved nogle var adgangsvejene dog for vanskelige, da vandet stod for højt, og ved andre var dørene midlertidigt afspærrede, idet man står lige foran en større strandfodring i området.

Godt forblæste og med mange indtryk i hovedet kunne vi så køre ind til bunkersudstillingen på Ringkøbing Museum. Her bibeholdt vi opdelingen i 2 hold, hvor det ene hold så kunne starte med kaffen ovre på dommerkontoret.

Udstllingen på museet har de fleste vel allerede hørt meget om gennem medierne, men her kunne man ved selvsyn se, at den var særdeles vellykket. Udover bunkerskopien og de udstillede genstande var videoen med den tyske bunkerssoldat Gerhar Saalfeldt meget interessant. Vi havde jo allerede ude i klitterne hørt historien om det helt utrolige tilfælde med den uberørte bunker, og den tyske teenager, der havde opholdt sig i netop denne bunker, men her trådte han virkelig frem som person, og redegjorde for de omstændigheder, der havde ført ham til Danmark under krigen.

På museet var det igen Bent Anthonisen, her med hjælp af Christian Sehested, der fortalt og viste rundt. Der er vist ingen tvivl om, at Bent Anthonisens interesse og engagement er en meget vigtig inspiration for den fornyede interesse for tiden og området.

Det blev lidt sent, før vi forlod Ringkøbing Museum, og alligevel med en fornemmelse af, at Bent Anthonisen gerne havde beholdt os til et par timers foredrag yderligere!

Det var en vellykket aften, og mon ikke mange kommer tilbage til udstillingen i Ringkøbing en anden gang, hvor man så kan fortabe sig lidt mere i detaillerne.


Mødestedet ved parkeringspladsen


Allerede ved parkeringspladsen startede Bent Baagøe Anthonisen med at fortælle!


Bents sommerhusBents udsigt til nogle af bunkerne


Det ene hold på vej mod stranden.

PÃ¥ vej ind i en hospitalsbunker

Her sad i sin tid natklokkenPå vej mod det, som man i mange år troede, var en kirke, men som har vist sig at være en kartoffelkælder.

En medvirkende årsag til historien om en kirke kan være denne 'grafitti'.


Der var to hvælvinger, begge med 'grafitti'.


Her havde en lokal købmand butik midt i området.


Steen Espensen fortæller


PÃ¥ vej ned til stranden, hvor bunkeren til venstre er den, der blev fundet i 2008.


Bunkerne lå i sin tid 50 m inde i land, men vil nok en dag om lang tid forsvinde helt


Som det ses, blæste det ret pænt. Vi fik da også en del sand i hår og øjne undervejs

Christen Touborg søgte læ i bunkeren.


På vej tilbage nærmede tiden for solnedgang sig.


Så ventes der på det sidste hold, inden der køres til Ringkøbing Museum
 

Ringkøbing Museum


Der var opbygget en kopi af bunkerens indre på museet, dog af pladshensyn lidt formindsket.

I udstillingen havde man mange af de ting, som var fundet i bunkeren.


Denne rygsæk bar
Gerhard Saalfeld på, da han kom til Danmark og atter, da han gik hjem til Tyskland i 1945. Til venstre ser man de tinsoldater, som Gerhard legede med som barn. Børnene blev opdraget til krig.


På den store skærm fortalte
Gerhard Saalfeld om sin tid i Danmark