Historisk Samfund for Ringkøbing Amts 100 års jubilæum
Søndag den 25. marts 2007 på Skærum Mølle


Skærum Mølle klædte sig i dagens anledning i strålende martssol.

Årsmødet med generalforsamling på Skærum Mølle var samtidig en festligholdelse af samfundets 100 års jubilæum.


Foreningens styrelse i jubilæumsåret 2007.
Fra venstre mod højre: Freddy Boysen, Bertel H. Jensen, Per Hauge Mortensen, Betina Agerbo, Inge Lise Jensen, Anne Marie Touborg Jensen, Kurt Guldbæk, Knud Jessen og Poul Jørgen Madsen. Fraværende på billedet er Hans-Christian Christensen og Bent Skaarup Pedersen.

Omkring 300 medlemmer og gæster samledes til en reception, hvor foreningen var vært ved et traktement efter velkomst ved formand Knud Jessen, afsløring af Jubilæumsbogen 2007 og åbning af udstillinger fra amtets lokalhistoriske arkiver. Alle medlemmer kunne få et eksemplar af årbogen med sig og havde lejlighed til at se de spændende fotos, billeder og effekter, som arkiverne havde samlet med relation til perioden omkring foreningens start. Et diasshow kørte og 3 musikere underholdt før og efter åbningen.


Inden mødet var der lejlighed til at se på udstillingen fra nogle af de lokalhistoriske foreninger


Styrelsesmedlemmerne Freddy Boysen og Hans-Christian Christensen havde travlt med udskænkning


De fremmødte medlemmer kunne få årbogen med hjem på dagen
Jubilæets yngste deltagere var Betinas tø døtre. De tegnede to billeder til foreningen i dagens anledning.


Jubilæumsarrangementet sluttede med et foredrag ved Hans Edvard Nørregaard-Nielsen om ”Mursten i den danske historie”, en underholdende og spændende beretning om danskernes brug af forskellige byggesten og tegl til grave, kirker, borge og boliger. Dansk arkitektur er ikke uden videre identisk med sine milliarder af mursten, men de tegner sig for et væsentligt bidrag til vores bygningskultur i alle dens afskygninger, og teglet gÃ¥r pÃ¥ tværs af tid i den danske selvforstÃ¥else. Det begyndte omkring 1150, hvor den unge Valdemar (den Store) besluttede at lade sin magt fremtræde i en dragt af teglsten, som han selv kaldte for ”bagte sten”. Kirkerne blev bygget til religiøse formÃ¥l, men de var ogsÃ¥ fæstninger, der skulle beskytte mod angreb udefra. Teglstensbygninger var i starten magtens bygninger, siden kom huse og fabrikker. Bygning med mursten signaler individualitet og særpræg, mens pudsede mure snarere signalerer enhed og retten sig ind i samfundet.  ”Hver enkelt mursten indtager sin plads i helheden pÃ¥ samme mÃ¥de som et menneske gør det i et samfund, og man fornemmer hænderne bagved, lige fra stenen bliver brændt til den ligger pÃ¥ sin plads. Murstenene og bygningerne er som borgeren og samfundet” . NørregÃ¥rd Nielsen fortalte livfuldt om den magtfulde Hvideslægt og blodgilder og slag, og om Knud den Hellige, som man tog kronen af sÃ¥ voldeligt, at hovedet røg med. Han kom langt omkring i det danske land og i den danske litteratur, som blev citeret hyppigt undervejs.


Hans Edvard Nørregaard-Nielsen fortæller