Aftentur til Karup Flyveplads / Fliegerhorst Grove
Torsdag den 25. august

Torsdag den 25. august 2011 fik 15 medlemmer en utrolig spændende aften på Flyvestation Karup.
Arrangementet var forsøgsvis kun annonceret på foreningens hjemmeside og ved udsendelse af mails til medlemmer, der har opgivet en mailadresse, dels for at spare de store omkostninger til annoncering / porto, dels for at vise, at der er fordele ved at give foreningen denne mulighed for at kommunikere med sine medlemmer.
Endelig havde dette tilbud i sig selv en begrænsning på deltagerantal.

På en stille, lun augustaften med enkelte regndråber på et heldigt tidspunkt førte tidligere pilot Mikael Svejgaard deltagerne rundt på flyvestationens kæmpestore areal, dels i private biler, dels til fods i et lyngklædt, kuperet terræn omkring / mellem / med lygte nede i en række bunkers fra 2. verdenskrig.

Undervejs fik vi engagerede beretninger om tilblivelsen af Fliegerhorst Grove under besættelsen, brugen af  bygningerne og den nu pÃ¥gÃ¥ende registrering af de bevarede dele.
Aftenen sluttede med kaffe i en af bunkerserne og en debat om flygtningene i lejrene i Karup og Kølvrå efter krigen.
 


Her mødes vi på en P-plads lige inden for hovedvagten. Vores guide, Mikael Svejgaard, ses lige til høre for lygtepælen.


Mikael Svejgaard.


Den store kommandobunker, som blev bygget af tyskerne under krigen. Den bruges stadig, så derfor kom vi ikke ind i den. Ærgerligt!


Inde i dette vildnis befandt nogle bunkere til forsvaret af flyvestationen sig.


Nedgangen til en af mandskabsbunkerne.


Rummene var kolde og fugtige, men havde i sin tid været opvarmet med kakkelovne!


Da vi igen kom ud fra bunkeren, kunne vi se, at der ikke var lang tid til solnedgang!


Nutidigt pigtråd.


Her er vi i en bunker, der indtil for få år siden blev anvendt som beskyttelsesrum. Der var plads til omkring 250 personer.


Fugten har godt fat i møblementet.

250 mand og kun ét lokum!!!


Her er vi på vej ind i et ammunationsdepot.


Til beskyttelse af depotet var der forskellige faciliteter, her en kanonstilling, hvor ståltårnet endnu er på plads. Dem er der ikke mange af mere!


Lugen til kanonløbet, ståltykkelsen er omkring 10 cm. Bemærk, at svejsningerne stadig er perfekte.


Et kik ned til kanonfundamentet.


Kanonfundamentet set nedefra!


Ruseantenner.


Den historiske gruppe har fået overladt en intakt bunker til deres registreringsarbejde.
Det er i den, vi her nyder den medbragte kaffe medens Mikael forklarer.


På dette kort bliver de fundne anlæg fra krigen tid indtegnet. Der er fundet i tusindvis af store og små anlæg.


Og så lige de afsluttende bemærkninger, inden vi igen dukkede op til overfladen.